İlkelerimiz Vizyon ve Misyonumuz

İlkelerimiz ,Vizyon ve Misyonumuz

Vizyonumuz:          

Bilgi, Tecrübe ve Uzmanlığımızı müşterilerimiz ile paylaşarak, hem müşterilerimizi hem de kuruluşumuzu geliştirerek, geleceğe dair, uzun ve kalıcı yaşamlı kuruluş olarak yenilenmemizi ve sürdürülebilmemizi sağlamaktır.

Misyonumuz:         

Hizmet verilen kişilerin kurumsal yapılarını, güvenirliliğini ve performansını gizlilik politikası çerçevesinde, uygunluğunu değerlendirmek, belgelendirilmesini sağlamak, bu belgelendirmenin sürdürülebilir olmasını sağlamak ve geliştirmektir.

Etik Yaklaşım:

3M BELGELENDİRME KURULUŞU çalışanları olarak her türlü kurumsal ilişkimizde etik değerlere bağlı olarak güven ve sorumluluk bilincinde hareket eder, ilgili kişilerden ve kendi çalıştırdığı personelden çıkar çatışmasını önlemeyi garanti edecek kişisel taahhütnameler alır.

Tarafsızlık ve Bağımsızlık:

3M BELGELENDİRME KURULUŞU faaliyetlerinde ve belgelendirme programının yönetiminde bağımsızlık ve tarafsızlık ilkelerine uyar; paydaşlarıyla ve ilgili taraflarla olan ilişkilerini hiç kimseye ayrıcalık ve kayırma sağlanmasına izin vermeyecek şekilde düzenler; ilkelerini zedeleyecek hiçbir faaliyetin içerisinde yer almayacağını taahhüt eder.

Gizlilik:

3M BELGELENDİRME KURULUŞU, faaliyetleri çerçevesinde elde ettiği bütün bilgilerin gizliliğini korur ve taahhüt eder. Bu taahhütler 3M BELGELENDİRME KURULUŞU adına hareket eden kişileri ve bütün çalışanları kapsar.

Müşteri Odaklılık:

İç ve Dış Müşterilerimizin ihtiyaçlarını en iyi şekilde analiz edip, sorunlarını ve gelişim ihtiyaçlarını tespit etmek, bunları karşılayacak en iyi ve en doğru çözümleri sunmak.

Kalite Odaklılık:

3M BELGELENDİRME KURULUŞU olarak verdiğimiz tüm hizmetlerin doğru, güvenilir ve kurallara uygun olması için tüm çalışanlarımız eğitilmiş, sorumluluk ve kalite bilincine sahiptirler.

Sürekli Gelişim:

Hizmetlerimizin en iyiye ulaşması adına sürekli gelişim, hizmet anlayışımızın dinamik ve vazgeçilmez bir parçasıdır.

İbrahim BAYINDIR

Genel Müdür