Sınav Başvuru Kılavuzu

3M Belgelendirme Kuruluşu, başvuru sahiplerine  talep edilen belgelerin verilmesi, belge kapsamı ve geçerliliğinin sürdürülmesi, yenilenmesi, kapsamının değiştirilmesi askıya alınması ve iptal edilmesi ile ilgili 3MB.PR.08 BELGELENDİRME YÖNETİMİ PROSEDÜRÜ’nü oluşturmuş ve uygulamaktadır.

3M Belgelendirme Kuruluşu, belgelendirmeye ilişkin tüm kararları verme yetki ve sorumluluğunu kendisinde taşımaktadır.

1. Adım: Başvuru Yapılacak Mesleğin Seçimi

Başvuru yapılacak olan meslek, ana sayfada ilgili buton tıklanınca açılan sayfada çıkan listeden seçilir.

2. Adım: Başvurunun Yapılması

 • 3mmym.com web sitesi üzerinden “HEMEN BAŞVUR” bölümünden Başvuru Formu eksiksiz olarak doldurulur,
 • Başvuru sahibi tarafından online başvuru tamamlandıktan sonra başvuru kaydı online yazılım üzerinden Belgelendirme Asistanının onayına düşer,
 • Belgelendirme Asistanı tarafından bekleyen başvuru değerlendirmeye alınır.
 • Değerlendirme sonucu olumsuz ise, başvuru sahibine gerekçesi ile birlikte bildirilir.
 • Değerlendirme sonucu olumlu ise, başvuru sahibine bildirilir. Başvuru sahibi, 3M Belgelendirme Kuruluşu Merkez Ofisine bizzat gelerek veya 3mmym.com internet adresinden Personel Belgelendirme Başvuru Formunu yazıcıdan çıktı alır, gerekli bilgileri doldurur, ıslak imza ile imzalar. Başvuru sırasında istenen diğer belgeler ile birlikte 3M Belgelendirme Kuruluşuna gönderir.
 • Tüm başvuru sahipleri, “Personel Belgelendirme Başvuru Form”larını eksiksiz doldurmalı ve ıslak imza ile imzalamalıdır. Aksi takdirde sınava başvuruları kabul edilmez
 • Personel Belgelendirme Başvurusu Başvuru Formuna göre alınır.

BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER:

 • Nüfus Cüzdanı (yabancı ise Pasaport veya Geçici T.C. No.) Fotokopisi
 • Ödeme Belgesi (Sınav ücreti ve belge masraf karşılığı dekont, Sınav ücreti 3M BELGELENDİRME KURULUŞU Banka hesabına adayın Ad- Soyad, TC Kimlik No ve sınava girilecek yeterlilik açıklamaları belirtilerek yatırılmalıdır. )
 • Başvuru yapılan Ulusal Yeterliliğin, Yeterlilik Sınavına Giriş Şartları Kısmında belirtilen belgeler.

TÜM BAŞVURU SAHİPLERİ, “PERSONEL BELGELENDİRME BAŞVURU FORM”LARINI EKSİKSİZ DOLDURMALI VE ISLAK İMZA İLE İMZALAMALIDIR. AKSİ TAKDİRDE SINAVA BAŞVURULARI KABUL EDİLMEZ

3. Adım: Başvurunun Kabulü/Reddi

 • Başvuru kabul edilir ise, Başvuru Sahibi, Aday statüsü kazanır. Bu durum belgelendirme asistanı tarafından, gerekli iletişim araçları kullanılarak (faks, e-mail, posta, sms, yüz yüze) Başvuru Sahibine iletilir.
 • Başvuru red edilir ise, reddedilen başvuru, gerekçesi ile birlikte personel belgelendirme asistanı tarafından gerekli iletişim araçları kullanılarak (faks, e-mail, posta, sms, yüz yüze) başvuru sahibine iletilir.

Her ne şekilde olursa olsun, başvuru formunun ıslak imzalı hali ve ilgili istenen diğer evraklar, varsa ön yeterlilik koşullarını sağlayan belgeler ile birlikte, kuruluşumuza elden veya posta/kargo ile teslim edilmelidir. Evrak teslimi tamamlanmayan başvuru sahiplerinin başvuru kabulleri yapılmaz.

4. Adım: Sınav

 • Başvuru kabul edilmiş ve sınava girecek adayların listesi web sitesi üzerinden de yayınlanır.
 • Adaya bildirilen sınav gün ve saatinde, adayın sınav merkezinde hazır olması gerekir. Aksi durumunda sınav hakkını yitirmiş olur.
 • Sınav merkezinde hazır olan aday önce teorik sınava daha sonra da uygulama sınavlarına girer.
 • Başvurusu kabul edilmiş adaylar, belgelendirme sürecinde kendilerine verilmiş olan şifre ile  web 3mmym.com sitemiz üzerinden giriş yaparak, şahsına ait belgelendirme işlem sürecini online olarak da takip edebilir.

5. Adım: Belgelendirme

Sınav süreçlerinde bütün birimlerden başarı sağlayan adaylar belge almaya hak kazanır. Başarı sonuçları MYK sistemine yüklenir. Bu tarihten itibaren aday belgeli kabul edilir. MYK 10-15 gün içinde MYB Belgesi’ni 3M MYM’ne gönderir. Aday da MYB belgesini ve MYB kimliğini 3M MYM’nden Belgelendirme Sözleşmesi’ne atacağı imzası karşılığında bizzat teslim alır.