Üst Yönetim Tarafsızlık Beyanı

3M BELGELENDİRME KURULUŞU olarak, belgelendirme faaliyetlerinde tarafsızlığı ve gizliliği tehlikeye sokmadığını, tarafsızlığın önemini anladığını, çıkar çatışmalarını yönettiğini ve belgelendirme faaliyetlerinde objektifliği temin ettiğini üst yönetim bazında ‘Üst Yönetim Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı’,’ Şirket Ortağı Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanı’ personel bazında , “ Personel Tarafsızlık ve Gizlilik Beyanları’’ ve şirket bazında ise “Personel Belgelendirme Kalite Politikamız” ile taahhüt ederiz.

BELGELENDİRME KURULUŞU belgelendirme faaliyetlerinin tamamı için tarafsızlığı sağlamaktan sorumludur.

3M BELGELENDİRME KURULUŞU Tarafsızlık ve Gizliliğe karşı oluşabilecek olası riskleri tespit etmek ve önlem almak adına ‘Tarafsızlık Risk Analizi’ tablosu oluşturmuş ve alınacak tedbirler belirlenmiştir.

3M BELGELENDİRME KURULUŞU tarafsızlığı yönetmek ve belgelendirme faaliyetlerinin tarafsız bir şekilde yürütüldüğünü güvence altına almak üzere bağımsız ve üyeleri 3M BELGELENDİRME KURULUŞU çalışanı olmayan bir ‘ Tarafsızlık Komitesi’ oluşturmuş ve yetkilendirmiştir.

Kuruluşumuzun personel belgelendirme konusundaki eşitlik, gizlilik, tarafsızlık adillik ve dürüstlük ilkeleri Personel Belgelendirme Politikamızda belirtilmiştir ve ilkelerimiz web sitemizde tüm ilgililere duyurulmuştur.

Sınav ve belgelendirme sürecinde yer alan tüm personel “Tarafsızlık ve Gizlilik Beyan”ı imzalamıştır.

ÜST YÖNETİM TARAFSIZLIK ve GİZLİLİK TAAHHÜDÜ