Yasal Dayanağımız

07.10.2006 tarih 26312 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5544 sayılı Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu  (Teknik ve mesleki alanlarda Ulusal Yeterlilik’lerin esaslarını belirlemek ve belgelendirmeye ilişkin faaliyetleri yürütmek için gerekli Ulusal Yeterlilik sisteminin kurulması ve ulusal yeterlilik çerçevesiyle ilgili hususların düzenlenmesini sağlayan kanun) yasal dayanağımızdır.